Проекти

Екология

  • Eкологично възпитание и образование.
  • Екологични арт проекти с цел превенция и защита на околната среда.
  • Еко интервенции и действия за опазване на природата.
  • Мониторинг на замърсени територии.

2023: Пърформанс „Спасявам морето“

Сайт спесифик пърформанс (част от проекта към програма „Социално ангажирани изкуства ’22, Национален фонд култура). Участват: Ива Панева (автор и режисьор), Венера Мелеки (сопрано), Борислава Горанова (инсталация, сценография и художник плакат), Анета Манковска (реквизит и художник). Пърформансът е създаден по проектът „Театрална акция с бежанци за спасяването на Черно море“ е на сдружение „Наш Свят“, финансиран

Прочетете още

2023: „ЕКО Мечти“ – авторски спектакъл на Ива Панева за деца 5-10 г. на тема превенция на замърсяването

Синопсис:  Образователен екологичен спектакъл за деца от 5г. – 12г. Човек от бъдещето идва на Земята, за да сподели с децата опита си, затова какво те самите могат да направят за опазването на околната среда с цел възпрепятстване на бъдеща екологична катастрофа. Едно магическо пътуване до Амазонската екваториална гора, за да се спасят животните там,

Прочетете още

2022: Екология и изкуство за младежи

В проектните дейности участваха 157 деца на възраст 8- 12 години и 30 младежи на възраст 15 – 19 години, като преки бенефициенти от с. Синдел, гр. Игнатиево / училищата: “Св.св.Кирил и Методий“ / и частно училище „Монтесори“ – гр.Варна те са партньори на Сдружение „Наш свят“ по проект „ЕКО свят“ на РИОСВ Варна – инициатива на МОСВ

Прочетете още

2019: „ЕКО (Екологична Концепция на Открито) пърформанс“

Финансиран по програма „ПУБЛИКИ“, модул „Намеса в публична среда” на НФК. Пърформансът се осъществи съвместно с деца, юноши и младежи с интереси към изкуството от гр. Варна. Участниците създададоха театрален ЕКО театър, преобразявайки района на Национална астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ гр. Варна. Подготовката за пърформанса включи разнообразни творчески дейности паралелно с изграждането на

Прочетете още

2017: “Eко доброволчеството – модел за отговорно социално поведение на младите хора”

Насочен към младежки обмен на идеи и творческата им интерпретация на въпроси за опазване на черноморския басейн, разрастването на градовете и застрояването на крайбрежните ивици – общи еко проблеми на трите Черноморски държави: България, Румъния и Турция.

Прочетете още
Shopping Cart
Scroll to Top