Проекти

Социални дейности

  • Повишаване информираността на младите хора за гражданските права и задължения и здравна култура.
  • Изграждане на клубове за обединяване на младите хора с цел преодоляване различията между поколенията.
  • Разработване на хуманитарни и терапевтични и превантивни програми, насочени към хора в неравностойно социално положение, малцинствени групи и деца със специални нужди.

„Заедно срещу агресията – Модел за Превенция на насилие и булинг при Деца и Юноши“

Проект „Заедно срещу агресията“ цели да предотврати насилието и булинга сред 40 ученици от Варна чрез арт и драма терапия, обучения за 10 учители и кампания за поведенческа промяна, включваща образователен филм и брошура.

Прочетете още

Превенция на емоционално-поведенчески проблеми и употреба на ПАВ при млади спортисти

Проектът цели да подпомогне младите спортисти в преодоляването на емоционален и поведенчески дисбаланс и предотвратяването на употребата на вредни субстанции. Чрез обучителни тренинги, модулни занимания и менторска подкрепа, проектът насърчава психо-емоционалното здраве и здравословния начин на живот сред младите спортисти, предлагайки им инструменти за справяне със стреса и проблемното поведение. Обученията за учители и треньори допълнително засилват превенцията и ранното разпознаване на рискове.

Прочетете още

2023/2024: Нови пазар проект

ПРОЕКТ: BG05SFO001-2.025-0067 „Разширяване и подкрепа за активно гражданство при формиране на местни политики в община Нови пазар“. отбелязваме няколко важни акцента от изминалите месеци: ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Настоящият проект се осъществява по оперативна програма „Добро управление. Дигитална кампания – начало:   Кръгла маса

Прочетете още

2023: Пърформанс „Спасявам морето“

Сайт спесифик пърформанс (част от проекта към програма „Социално ангажирани изкуства ’22, Национален фонд култура). Участват: Ива Панева (автор и режисьор), Венера Мелеки (сопрано), Борислава Горанова (инсталация, сценография и художник плакат), Анета Манковска (реквизит и художник). Пърформансът е създаден по проектът „Театрална акция с бежанци за спасяването на Черно море“ е на сдружение „Наш Свят“, финансиран

Прочетете още

2015: „Създаване и тестване на модел за обучение по социално предприемачество за млади бизнес лидери“

С финансовата подкрепа на Община Варна, Младежки проекти 2015 г. Проектът дава възможност на 170 млади хора (140 от тях чрез онлайн връзка и консултации) да се обучават и да се запознаят с теоретичните и практически аспекти на създаването и управлението на социални предприятия.

Прочетете още
Shopping Cart
Scroll to Top