2001/2002: Партньор на Частна търговска гимназия в проекта „Професионална мотивация за участие на млади хора в семеен хотелски бизнес“

2001/2002: Партньор на Частна търговска гимназия в проекта „Професионална мотивация за участие на млади хора в семеен хотелски бизнес“ в рамките на програма Леонардо да Винчи.

Shopping Cart
Scroll to Top