2002/2003: „Евросчетоводство и международни счетоводни стандарти“

2002/2003: „Евросчетоводство и международни счетоводни стандарти“ в рамките на програма Леонардо да Винчи, проект за мобилност с практика в Италия, Милано иновативен модел за прилагане на знанията и уменията на учениците в областта на счетоводството чрез наблюдение на успешни модели за сътрудничество между образователната система и бизнеса в Италия, овладяване информационни технологии за стандартите на Евро счетоводството.

Shopping Cart
Scroll to Top