2023/2024: Културният свят достига до всички

Проектът „Културният свят достига до всички“ представлява един интердисциплинарен подход за информиране широката общественост за културата и изкуството на етническите малцинства с фокус роми от Североизточна България и има целева група от над 120 младежи, директни бенефициенти от с. Синдел в Област Варна. По време на продължителността на проекта от 12 месеца (2023/2024г.).

Проектът се осъществява по оперативна програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество по процедура „ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА“ . Програмата се изпълнява с финансова подкрепа от държавите донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн по линия на Финансовия механизъм на ЕИП с програмен оператор Министерство на културата на България.

Проектни дейности

Проектните дейности, с продължителност  12 месеца са изпълнени от съвместното партньорско начинание между Сдружение „Наш свят“ и СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Синдел, Община Аврен.

Включват учители и артисти, професионалисти в различни жанрове на изкуството. Създават се творчески ателиета за театрално майсторство, ораторско изкуство и поезия, музика и сценични танци, дизайн и сценография; фотография и приложни изкуства, където целевата група се обучи да създава културни продукти, които бяха включени в Пътуващ фестивал „Моят свят е и твой“. Пърформативният спектакъл „Аз съм – Аз мога“, създаден от професионалните артисти и целевата група използва изразните средства на различни изкуства, за които целевата група се подготвя в рамките на творческите ателиета. Всички творби на децата и артистите бяха подредени на Аудио-визуална изложба „Моят свят е и твой“ в областния град Варна. Младите хора се обучават в медийна култура, като сами информират за своята идентичност и културни ценности. Проектът включи и организирането на конференция на тема „Идентичност и публики: културният свят достига до всички“ като дейност за научен анализ на постигането на проектните цели. Изнесените доклади бяха оформени в рефериран сборник с научни статии като културен продукт на проекта. Проектът не само разкраси малкото село, като обнови пейки, беседки и обществени сгради, но съживи културния живот в тези малки населени места, постави етноса във фокус на търсенията на културните и научните среди за нова алтернативна публика. Този филм показва един позитивен подход за бъдеще развитие и подкрепа на младите хора от етническите малцинствени групи. Изкуството може да има вдъхновяваща роля и подтик за промяна и развитие на младежта.

“Моят свят е и твой” е филм за едно вдъхновяващо творческо преживяване на деца и младежи от с. Синдел по време на проект „Kултурният свят достига до всички“. Филмът е образователен и показва един положителен опит за промяна на общността и развитие на деца и младежи чрез изкуство.

 

ДЕЙНОСТ: КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИДЕНТИЧНОСТ И ПУБЛИКИ: КУЛТУРНИЯТ СВЯТ ДОСТИГА ДО ВСИЧКИ“

ДЕЙНОСТ : АУДИО-ВИЗУАЛНА ИЗЛОЖБА НА КУЛТУРНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРОДУКТИ.

 

ДЕЙНОСТ : “ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ АТЕЛИЕТА ПО ТЕАТРАЛНО МАЙСТОРСТВО, ОРАТОРСКОИЗКУСТВО И ПОЕЗИЯ, МУЗИКА И СЦЕНИЧНИ ТАНЦИ, ИЗРАБОТКА НА КОСТЮМИ И ДЕКОР, ФОТОГРАФИЯ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
ДЕЙНОСТ: ПЪТУВАЩ ФЕСТИВАЛ „МОЯТ СВЯТ Е И ТВОЙ“ И ТУРНЕ НА ПЪРФОРМАТИВЕН СПЕКТАКЪЛ „АЗ СЪМ – АЗ МОГА“ .

Документи:

 

Брошура Синдел проект

начални страници конференция

Медиите за проекта:
https://www.varna24.bg/novini/varna/D-r-Iva-Paneva-Teaturut-za-deca-ima-vuzpitatelen-efekt-1897327?fbclid=IwAR2E7OznUyKD6e9RUVSP6IpZp0G23Qq9_vkEZB3B4H0xirDr_3edYptpmjI

 

https://novini247.com/novini/konferentsiya-identichnost-i-publiki-kulturniyat-svyat-dostiga-do-vsichki-organizirana_6980817.html

 

Shopping Cart
Scroll to Top