Образование

2019-2021: „Медийна грамотност като социална младежка дейност в променящия се дигитален свят“

Проектът обучава младежки работници в медийна грамотност и цифрови умения в неформална образователна среда, подпомагайки социалната интеграция и общуването с младежи от различен произход. Включва работилници, създаване на медии и завършва с изложба за постигане на широко обществено въздействие.

2020: „Екопредприемачество Финансиран от Фонд Култура Варна”

Проектът „Еко-предприемачество“ обучава 50 младежи във Варна за опазване на околната среда чрез творчески и предприемачески подходи. Включва работилници за еко иновации и ателиета, а устойчивите резултати се гарантират чрез менторска програма.

2005: „Приятелство без граници за превенция на психоактивни вещества“

По програма, финансирана от Община Варна, Дирекция„ Младежки и спортни дейности “направи анкета сред 100 ученици във Варна (на възраст 11-13 години) и избра 15 от тях за създаване на доброволческа организация за борба с използването на психоактивни вещества.

2004/2005: Програма ФАР, „Професионално обучение и мотивация за работа в хотелиерския бизнес на дългосрочно безработни жени на възраст над 40 години с икономическо образование“

Иницииране на модел на професионално обучение специална квалификация – успешна работа в областта на туризма за жени над на 40 години, които имат икономическо образование и опит в оперативното счетоводство.

2004: „Научете сега“

Едноседмично обучение по спорт и култура за 30 ромски деца, които са застрашени от напускане на училище; организирани посещения на музеи, куклени представления, кино, разглеждане на забележителности, както и спортни занимания- борба и лека атлетика за контрол върху агресията.

2002/2003: „Евросчетоводство и международни счетоводни стандарти“

2002/2003: „Евросчетоводство и международни счетоводни стандарти“ в рамките на програма Леонардо да Винчи, проект за мобилност с практика в Италия, Милано иновативен модел за прилагане на знанията и уменията на учениците в областта на счетоводството чрез наблюдение на успешни модели за сътрудничество между образователната система и бизнеса в Италия, овладяване информационни технологии за стандартите на Евро …

2002/2003: „Евросчетоводство и международни счетоводни стандарти“ Прочетете още »

2001/2002: Партньор на Частна търговска гимназия в проекта „Професионална мотивация за участие на млади хора в семеен хотелски бизнес“

2001/2002: Партньор на Частна търговска гимназия в проекта „Професионална мотивация за участие на млади хора в семеен хотелски бизнес“ в рамките на програма Леонардо да Винчи.

Shopping Cart
Scroll to Top