„Заедно срещу агресията – Модел за Превенция на насилие и булинг при Деца и Юноши“

Проект „Заедно срещу агресията- Модел за Превенция на насилие и булинг при Деца и Юноши“ цели да намали агресията и булинга сред деца и юноши чрез образователни и терапевтични интервенции. Основната целева група включва 40 ученици между 11 и 18 години от кварталите „Аспарухово“ и „Владислав Варненчик“ във Варна, избрани чрез „електронен лексикон“ и учителски препоръки, поради техния разнообразен културен и социален профил. Допълнително, проектът обхваща 10 учители, избрани чрез онлайн анкета, които ще преминат обучение за идентифициране и справяне с критични ситуации на агресия. Включени са и 3-модулни уъркшопи, които използват арт и драма терапия за разработване на умения за справяне с агресията и булинга. Кампанията включва създаването и разпространението на образователен филм и брошура, както и провеждането на онлайн консултации за родители за справяне с кризисни ситуации, свързани с агресивно поведение.

Shopping Cart
Scroll to Top