КОНФЕРЕНЦИЯ ИДЕНТИЧНОСТ И ПУБЛИКИ: КУЛТУРНИЯТ СВЯТ ДОСТИГА ДО ВСИЧКИ