За нас

Сдружение „НАШ СВЯТ“

Дейности, Мисия, Цели

Сдружение „Наш свят“ е неправителствена организация с над 200 реализирани локални и международни проекта, създадена през 1999г. в гр. Варна и представителство в гр. София, работеща в областта на образователната, културната и социалната сфера.

Основнa дейност на организацията

Образование

Поощряване професионалното образование на младите хора и подготовката им за личностна реализация.

Култура

Продуциране на авторска драматургия и представяне на международни колаборации с артисти в България.

Соц. дейности

Повишаване информираността на младите хора за гражданските права и задължения и здравна култура.

Екология

Eкологично възпитание и образование. Екологични арт проекти с цел превенция и защита на околната среда.

  • Продуциране на творчески интердисциплинарни постановки;
  • Екологично изкуство и творчески обучителни системи;
  • Промотиране на международно сътрудничество и копродукции;
  • Работа по програми за повишаване на социално-образователните компетенции на деца и младежи;
  • Неформално обучение на хора в неравностойно социално положение, деца и юноши от етническите малцинства чрез изкуство и театрални подходи;
  • Изследователка дейност свързана с ефектът на театралното изкуство, психологически приложни интервенции, превенция , интеркултурни и културни практики, дигитално интерактивно образование.

Продуценско-издателската дейност на Театър „Наш Свят“ включва и създаването на интердисциплинарни международни продукции и пърформанси, образователни и терапевтични тренинги и представления, авторски аудио-визуални и сценични продукции.

Мисия и Цели

Сдружение „Наш Свят“  подпомага творческата дейност на млади и установи творци чрез предоставяне на обучения и условия за представянето им пред младежка публика. Сдружението продуцира театрални спектакли и съвременна драматургия, организира куриране  на изложби, организиране на концерти и арт пърформанси.

Shopping Cart
Scroll to Top