Проекти

Култура

  • Организиране на международни и локални изложби.
  • Продуциране на авторска драматургия и представяне на международни колаборации с артисти в България.
  • Насърчаване участието на младите хора в клубове по интереси Хоби-дейности.
  • Подпомагане изявите на млади творци и състави.
  • Промотиране на мултимедийно и съвременно изкуство.

2022/2023: Програма за възстановяване и развитие на Сдружение Наш Свят

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации ’22“.
Проектът предвижда възстановяване на административния капацитет на Сдружение Наш Свят, развитие и поддържане на културното Пространство Свят в гр. София, организиране на международно обучение с лектори и гостуване на международен спектакъл от Германия, разпространение на спектакъл на Театър Наш Свят за достигане до нови публики в малки населени места с уязвими публики. Проектът също създава стратегия за разширяване на публиките си чрез професионален анализ и издаване на книга.

Прочетете още

2023: „Артист в махалата“ – Фонд Култура Варна

Проектните дейности достигнaха дo 540 директни бенефициенти деца и младежи от етническите малцинства от кв. Аспарухово и кв. Владиславово и им даде възможност да станат активни потребители на културни продукти.

3 представления Еко мечти – 80 човека на спектакъл / 240 човека

2 предсатления Фейк Театър – 90 човека на спектакъл / 180 човека

Уъркшоп деца (арт+театър) : 80 деца / 80 човека

40 учителя/ психолога и други

Общо: 500 човека деца и юноши

Индиректни 300

Иновация:

Използване на Образователен и терапевтичен театър, който успява по неформален начин да образова и трансформира публики от малцинствен произход.

Прочетете още

2023/2024: Културният свят достига до всички

Проектът „Културният свят достига до всички“ представлява един интердисциплинарен подход за информиране широката общественост за културата и изкуството на етническите малцинства с фокус роми от Североизточна България и има целева група от над 120 младежи, директни бенефициенти от с. Синдел в Област Варна. По време на продължителността на проекта от 12 месеца (2023/2024г.). Проектът се

Прочетете още

2021: „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“

Проектът „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“, финансиран от Фонд „Култура“, Община Варна, успешно приключи и проведе редица дейности в периода м.май-август, които допринесоха за постигане на резултати, които са видими, ще спомогнат за опознаване и запазване на Раннохристиянския манастир, за който малцина варненци и гости на града знаят. Благодарение на

Прочетете още

2020/2021: #Фейк театър

„Като си млад живееш на макс и следваш собствения си ритъм. Не позволяваш другите да диктуват живота ти, искаш свобода и вярваш, че си безсмъртен.“ Захари, 27г. Спектакълът „Хаштаг # Фейк Театър“ с драматург и режисьор Ива Панева представя театрална интерпретация на актуални теми вълнуващи юношите и младежите в България. Чрез интригуващ наратив, автентични сценични

Прочетете още

2020/2021: „Стратегия СТАРТ“-Стратегия за Театрален Аудиовизуален подход за Развитие на Творци-за привличане на младежки публики“

2020 – 2021 – „Стратегия СТАРТ“-Стратегия за Театрален Аудиовизуален подход за Развитие на Творци-за привличане на младежки публики“, финансиран от Програма „Публики“ Национален Фонд Култура.

Прочетете още

2019: „ЕКО (Екологична Концепция на Открито) пърформанс“

Финансиран по програма „ПУБЛИКИ“, модул „Намеса в публична среда” на НФК. Пърформансът се осъществи съвместно с деца, юноши и младежи с интереси към изкуството от гр. Варна. Участниците създададоха театрален ЕКО театър, преобразявайки района на Национална астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ гр. Варна. Подготовката за пърформанса включи разнообразни творчески дейности паралелно с изграждането на

Прочетете още

2018: „Мишлето Бум‐бум в царството на гласните букви“

„Мишлето Бум‐бум в царството на гласните букви“ е образователно, забавно, интерактивно и визуално стимулиращо представление, което помага на децата от детската градина и начален курс на обучение в училищата да се потопят в света на буквите и спецификите на гласните букви чрез игри и приключения на куклените герои.

Прочетете още

2017: „Мр. Клинкер“

Мистър Клинкер – екологично интерактивно представление Спектакъл от 2017г., написан и поставен от Ива Панева, Театър Наш Свят, за първият детски интерактивен музей на екологична тематика в България – „ПЪТЯТ НА ОТПАДЪЦИТЕ“.

Прочетете още
Shopping Cart
Scroll to Top