Превенция на емоционално-поведенчески проблеми и употреба на ПАВ при млади спортисти

Проектът „Превенция на емоционално-поведенчески проблеми и употреба на ПАВ при млади спортисти“ насочва вниманието към уязвимостта на младите спортисти пред стреса, емоционалните и поведенческите проблеми, както и риска от употреба на вредни субстанции. Чрез обучения, модулни занимания и менторска подкрепа, проектът предвижда разработването на стратегии за справяне със стресовите ситуации, насърчаване на психо-емоционалния баланс и здравословния начин на живот сред младите спортисти. Включва също обучение за учители и треньори за идентифициране на ранни признаци на проблеми и употреба на ПАВ, както и широка информационна кампания, включваща промо филм с участието на професионални спортисти. Целта е да се създаде устойчива система за превенция и подкрепа, която да спомага за развитието на младите спортисти не само в спорта, но и като здравословно мислещи и действащи индивиди.

Shopping Cart
Scroll to Top