Превенция на Сексуално Поведение и Рискови Интервенции (СПРИ) Община Варна

Проект „Превенция на Сексуално Поведение и Рискови Интервенции (СПРИ)“ се фокусира върху намаляването на рисково сексуално поведение сред деца и младежи чрез тренинги, информационни кампании и креативни образователни материали. Целевата група включва 40 деца и юноши от Владиславово, Аспарухово и Виница, 10 учители и 10 доброволци, които ще бъдат обучени за подкрепа и насърчаване на безопасно сексуално поведение. Проектът предлага иновативни подходи като анимационен филм и интерактивни учебни материали, насочени към превенция на сексуално насилие, ХИВ/СПИН и други рискове.

Shopping Cart
Scroll to Top