Дейности

Продуцентска дейност

Продуцентската дейност на Сдружение „Наш свят“ включва създаването на авторски театрални и аудио-визуални продукции, фокусиращи се върху водещите направления на организацията (образование, култура, социални дейности и екология) с цел подпомагане развитието на образователните знания и социални умения на зрителите, със специален фокус върху детско-юношеска и младежка аудитория и международни сътрудничества.

Продуцентските продукти на Театър „Наш свят“

• Драма терапевтични спектакли
    – #Фейк Театър / Фалшив свят
    – Еднорог

• Образователни представления
    – Джуджи в Космоса
    – Еко мечти
    – Спасявам морето
    – SOS Черно море
    – Бум-бум в царството на гласните букви

• Театрални спектакли за възрастни
    – Сънища на Аза
    – Смъртни грехове
    – Мулти-медия пърформанс Я (Българо-японски спекакъл)

Дигитални продукции

• Дигитални образователни видеа
    – Учи забавно с Ива

• Аудио-визуални социални документални видеа и филми
    – Теми: Превенция на наркотици, агресия, сексуално поведение.
   

Издателство "Наш свят"

– Сборник доклади от Научно-приложна конференция „Културният свят достига до всички“ (2023). Варна: Сдружение „Наш свят“
– Панева, И. (2023). Театърът като терапия. Варна: Сдружение „Наш свят“
– Чародейска С.(2022). Занимателна книжка за баба и внуче Книга 2, Варна: Сдружение „Наш свят“
– Чародейска С.(2021). Занимателна книжка за баба и внуче – Книга 1, Варна: Сдружение „Наш свят“

Специализирани сфери на продуцентски възможности

– Иновативен подход за създаван на спектакли с малцинствени публики:
Използване на Образователен и терапевтичен театър, който успява по неформален начин да образова и трансформира публики от малцинствен произход.

– Иновативен подход за работа със СОП, със специален приоритет към аутизъм и дислексия.

– Дигитални креативни материали за обучение по тематики и възрастови групи.

– Иновативни дигитални терапевтични видеа.
– Образователни дигитални пакети за учители.

Shopping Cart
Scroll to Top