Театър

"Наш свят"

Театрални представления

2023 – „Спасявам морето“ – сайт спесифик пърформанс (част от проекта към програма „Социално ангажирани изкуства ’22);

2023 – „ЕКО Мечти“ – авторски спектакъл на Ива Панева за деца 5-10 г. на тема превенция на замърсяването;

2022 -“SOS Черно море“ – образователен екологичен куклен спектакъл;

2021 –  „Сънища на Аза“ – Спектакъл финансиран от Австрийско посолство София;

2020 –  #Фейк театър – представление за превенция на рисково поведение и ПАВ – Фалшив свят;

2019 – „Малкият Аз-съм-Аз“ – куклено-театрално представление за деца от 3 до 10 години.
Участват: Албена Ставрева и Ива Панева
По книгата на Мира Лобе, австрийски автор с над 100 книги. Драматизация и режисура Ива Панева. История за идентичността, търсенето на себе си и желанието да намерим щастие.
Това е приказка за едно малко създание, което търси себе си и не намира никого и нищо, което да прилича на него. След срещи с различни животни като жабата, кончето, кравата, рибите и много други, малкото създание открива истината за това какво е щастие и да бъдем такива каквито сме.
Представление за всеки, който си е задавал въпроса „Кой съм аз?“

2019 – „Еднорог“ – автор и реж. Ива Панева, участват Албена Ставрева и Петко Каменов;

2018 – „Мишлето Бум‐бум в царството на гласните букви“ – Образователен театър;

2018 –„Космическа приказка“ – моноспектакъл с кукли;

2017 –„Мр. Клинкер“ – Образователен интерактивен спектакъл за пътят на боклука – Музей на отпадъците Девня;

2016 –„Смъртни грехове“ – Феликс Митерер, финансиран проект от Австрийско посолство София;

2015 –„Българо-японски пърформанс Я“ – ко-финансиран от JapanFoundation;

2013 Интерактивен  дигитален куклен спектакъл: “Джуджи в Космоса“ – Дирекция Култура, Община Варна;

2011 “Мару“ – изложба на Йошо Мачида;

Културни проекти

(2022 – 2023) – Театрална акция с бежанци за спасяването на Черно море, НФК, програма “Социално ангажирани изкуства”

(2023) – “Артист в Махалата” – Дирекция Култура, Община Варна

(2019) – ЕКО пърформанс, програма „Публики“ НФК

(2019) – Драма терапия за жени търсещи убежище – Сценарий и режисура на спектакъла „Жертва“ с участието на жени бежанки, MOM България.

(2019) – Драма терапия за юноши и младежи с аутизъм. Създаване на спектакъл.

(2017) – “Eко доброволчеството – модел за отговорно социално поведение на младите хора” насочен към младежки обмен на идеи и творческата им интерпретация на въпроси за опазване на черноморския басейн, разрастването на градовете и застрояването на крайбрежните ивици – общи еко проблеми на трите Черноморски държави: България, Румъния и Турция.

(2017) – „Модел за Превенция на насилие и булинг при Деца и Юноши“ , финансиран от Дирекция Превенции на Община Варна.  Създаване на модел за превенция на агресивно поведение. Организирането на уъркшопи по драма и арт терапия за деца и юноши, учители. Театрална терапия и Образователен филм за превенция на тормоз в училищата, разпознаване на ситуации на тормоз и практични стратегии за справяне с проблеми.

(2015) – ИКИП (Интерпретиране и конструиране на интердисциплинарни продукции), осъществен със финансовата помощ на Национален фонд „Култура“, програма „Публики“,  привличане на нови младежки публики като им създава необходимост от потребление на съвременно интердисциплинарно сценично изкуство.

(2012 – 2013) – “Организиране на свободното време на деца от етнически малцинства чрез клубна дейност по интереси”, финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката. В секция 70 ученици  от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Игнаетиево, на възраст между 6 и 14-годишна възраст,  развиха своите творчески театрални таланти.

(2013) – „TV Start”, партньор Телевизия „Черно Море“, Дирекция „Младежки дейности“, Община Варна

(2012) – “Бъди Реален, не Виртуален – превенция на рисково поведение в Интернет”, осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция “Превенции”, Община Варна. Целта на проекта е превенция и противодействие на асоциалното и рисково поведение в интернет.

(2012) – “Интерактивни дигитални методи и театрални импровизации за работа с деца”, Проект за образователна интеграция чрез групи за игри и обучения с педагози, деца и родители”, 01.04 -01.10.2012 Дирекция “Образование”, Община Варна

Медиите за нас

Shopping Cart
Scroll to Top