2004/2005: Програма ФАР, „Професионално обучение и мотивация за работа в хотелиерския бизнес на дългосрочно безработни жени на възраст над 40 години с икономическо образование“

Иницииране на модел на професионално обучение специална квалификация – успешна работа в областта на туризма за жени над на 40 години, които имат икономическо образование и опит в оперативното счетоводство.

Shopping Cart
Scroll to Top