2006: „Модел за обучение за предотвратяване консумацията на алкохол от деца“

Приет от Община Варна, Дирекция Младежки и спортни дейности. Обучение на професионалисти и доброволци за прилагане и управление на дейности, насочени към намаляване на търсенето психоактивни вещества. Някои от резултатите са представени в специализиран уебсайт с форум.

Shopping Cart
Scroll to Top