2007: „Дистанционен информационен клуб за родители за превенция на наркотици“

Финансиран от Община Варна, Дирекция Младежки и спортни дейности, алтернативен модел за комуникация и сътрудничество с родителите в борбата с разпространението на психоактивни вещества, и създаване на детска доброволческа организация и web -форум за превенция на използването на PAS и работа с родители, създаване на web – форум за диалог между деца и родители.

Shopping Cart
Scroll to Top