2008: „Работилница за неформални лидери на деца по проблеми с превенцията на наркотиците“

Приета от община Варна, Дирекция Превенция. Иновативен модел за работа с ромски деца във Варна, на възраст 12-14 години, чрез създаване на детска доброволческа организация срещу употребата на наркотици; неформално здравно образование и семинари за 10 потенциални лидери от ромски деца за успешна комуникация и положително влияние върху техните съученици и приятели по темата „Рискове от употребата на наркотици, зависимост и начини за противодействие на разпространението им“.

Shopping Cart
Scroll to Top