2009: „Пътуващ фолклорен семинар на ромски деца рудар за укрепване на тяхната позиция на културна идентичност в България“

Финансиран от Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски проблеми към Министерския съвет – иновативен начин за набиране на популярност на културните, фолклорните и спортните традиции на тази Ромска етническа група, наречена рудари. 35 талантливи деца, между 10 и 13 години, изследват, събират и описват в детайли автентични, но забравени през годините игри, песни и текстове, традиции, вярвания.

Shopping Cart
Scroll to Top