2012: „Европейски стандарти за набиране и квалификация на персонал в туризма“

2012: „Европейски стандарти за набиране и квалификация на персонал в туризма“, (01.12.2011 г.- 01.06.2012 г.) Партньор: Agenzia per la Mobilita e la Formazione Internazionale (AMFI) Италия.

Shopping Cart
Scroll to Top