2012/2013: „Организиране на свободното време на деца от етнически малцинства чрез клубна дейност по интереси“

Финансиран от Министерство на образованието, младежта и науката. В секция 70 ученици  от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Игнаетиево, на възраст между 6 и 14-годишна възраст,  развиха своите творчески театрални таланти.

Shopping Cart
Scroll to Top