2015: „Създаване и тестване на модел за обучение по социално предприемачество за млади бизнес лидери“

С финансовата подкрепа на Община Варна, Младежки проекти 2015 г. Проектът дава възможност на 170 млади хора (140 от тях чрез онлайн връзка и консултации) да се обучават и да се запознаят с теоретичните и практически аспекти на създаването и управлението на социални предприятия.

Shopping Cart
Scroll to Top