2017:„Еко доброволчество – модел за отговорно социално поведение при младежи“

Еразъм + KA1 Проект Младежки обмен № 2016-3-BG01-KA105-035297 Мобилност, реализиран 07.05.2017 – 15.05.2017. По време на проекта основахме международен еко клуб  Защитници на Черно море.

Shopping Cart
Scroll to Top