2017: “Eко доброволчеството – модел за отговорно социално поведение на младите хора”

Насочен към младежки обмен на идеи и творческата им интерпретация на въпроси за опазване на черноморския басейн, разрастването на градовете и застрояването на крайбрежните ивици – общи еко проблеми на трите Черноморски държави: България, Румъния и Турция.

Shopping Cart
Scroll to Top