2019: „ЕКО (Екологична Концепция на Открито) пърформанс“

Финансиран по програма „ПУБЛИКИ“, модул „Намеса в публична среда” на НФК. Пърформансът се осъществи съвместно с деца, юноши и младежи с интереси към изкуството от гр. Варна. Участниците създададоха театрален ЕКО театър, преобразявайки района на Национална астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ гр. Варна. Подготовката за пърформанса включи разнообразни творчески дейности паралелно с изграждането на пърформанса под формата на креативни групови занимания в 3 секции „Театър“, „Танц“ и „Приложни изкуства“. Планирането на въвличане на младежите в самия процес на изграждане на пърформанса ще подпомогнат да създадат позитивна промяна и екологично отговорно поведение. Възможността да гледат специално разработено иновативно театрално представления на екологична тематика с екологични материали е важен елемент, която се стреми да изгражда у младите си жители ценност към природата, екологичната устойчивост и чистота. Участието на младежите заедно с артистите в създаването на театралната продукция като я представят пред публика, осигурява предпоставки за ангажирането им към социални каузи, афинитет към изкуството и мотивация за поемане на отговорност и инициатива за опазване на околната среда.

Shopping Cart
Scroll to Top