2019-2021: „Медийна грамотност като социална младежка дейност в променящия се дигитален свят“

Проектът „Медийна грамотност като социална дейност на младежта в променящия се цифров свят“ е инициатива, която включва младежки работници от България, Румъния, Малта и Италия. Тя се съсредоточава върху повишаване на медийната грамотност и цифровите компетенции чрез неформални образователни методи. Участниците, които са професионалисти, работещи с младежи от различни среди, включително етнически малцинства и имигранти, ще научат как да създават и анализират медийно съдържание, да използват медиите като образователен инструмент и да се справят с предизвикателствата на социалната интеграция. Програмата включва работилници, производство на медийно съдържание и създаването на документален филм и електронно ръководство. Тя завършва с изложба и цели широко въздействие чрез разработването на лични действия планове и продължаваща подкрепа за тяхното прилагане.

Shopping Cart
Scroll to Top