2020: „Екопредприемачество Финансиран от Фонд Култура Варна”

Проектът „Еко-предприемачество: младежки екологични иновации“ е насочен към развиване на екологична култура сред младите хора във Варна. Целите включват създаване на образователни ателиета и ангажиране на младежи в екологични и творчески дейности за опазване на околната среда. Проектът обхваща 50 младежи за директно участие и предвижда допълнително включване на 200 души в инициативи за рециклиране. Дейностите включват работа по проекти за еко предприемачество, творческа еко иновация и приложни изкуства, както и финално събитие за представяне на продуктите на участниците. Проектът предвижда устойчивост чрез менторска програма и разширяване на ателиетата в нови среди. Партньори са Планетариумът във Варна и Екологичен клуб „Защитниците на Черно море“.

Shopping Cart
Scroll to Top