2023/2024: Нови пазар проект

ПРОЕКТ: BG05SFO001-2.025-0067 „Разширяване и подкрепа за активно гражданство при формиране на местни политики в община Нови пазар“. отбелязваме няколко важни акцента от изминалите месеци:

ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Настоящият проект се осъществява по оперативна програма „Добро управление.

Дигитална кампания – начало:

 

Кръгла маса

Проведе се успешно кръгла маса на тема „Бизнес“ 12.04.2023г. в Община Нови Пазар, заедно с представители на бизнеса в града и окръга.

 

Дигитална кампания Младежи безопасност Нови Пазар

На 15.05.2023г се проведе информационна кампания под наслов „Бъди разумен , спаси живот!“ На участниците се раздадоха стрес топки и спортни гривни с надпис „Бъди разумен , спаси живот!“, мероприятието беше посетено от 66 младежи се проведе в Дом на културата в гр.Нови пазар.

 

Среща с кмета на Нови Пазар

На 15.05.2023г се проведе информационна среща с пенсионери в гр.Нови пазар с участието на кмета г-н Георги Георгиев.

Shopping Cart
Scroll to Top