Проекти

2022/2023: Програма за възстановяване и развитие на Сдружение Наш Свят

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации ’22“.
Проектът предвижда възстановяване на административния капацитет на Сдружение Наш Свят, развитие и поддържане на културното Пространство Свят в гр. София, организиране на международно обучение с лектори и гостуване на международен спектакъл от Германия, разпространение на спектакъл на Театър Наш Свят за достигане до нови публики в малки населени места с уязвими публики. Проектът също създава стратегия за разширяване на публиките си чрез професионален анализ и издаване на книга.

„Заедно срещу агресията – Модел за Превенция на насилие и булинг при Деца и Юноши“

Проект „Заедно срещу агресията“ цели да предотврати насилието и булинга сред 40 ученици от Варна чрез арт и драма терапия, обучения за 10 учители и кампания за поведенческа промяна, включваща образователен филм и брошура.

Превенция на емоционално-поведенчески проблеми и употреба на ПАВ при млади спортисти

Проектът цели да подпомогне младите спортисти в преодоляването на емоционален и поведенчески дисбаланс и предотвратяването на употребата на вредни субстанции. Чрез обучителни тренинги, модулни занимания и менторска подкрепа, проектът насърчава психо-емоционалното здраве и здравословния начин на живот сред младите спортисти, предлагайки им инструменти за справяне със стреса и проблемното поведение. Обученията за учители и треньори допълнително засилват превенцията и ранното разпознаване на рискове.

2023: „Артист в махалата“ – Фонд Култура Варна

Проектните дейности достигнaха дo 540 директни бенефициенти деца и младежи от етническите малцинства от кв. Аспарухово и кв. Владиславово и им даде възможност да станат активни потребители на културни продукти.

3 представления Еко мечти – 80 човека на спектакъл / 240 човека

2 предсатления Фейк Театър – 90 човека на спектакъл / 180 човека

Уъркшоп деца (арт+театър) : 80 деца / 80 човека

40 учителя/ психолога и други

Общо: 500 човека деца и юноши

Индиректни 300

Иновация:

Използване на Образователен и терапевтичен театър, който успява по неформален начин да образова и трансформира публики от малцинствен произход.

2023/2024: Културният свят достига до всички

Проектът „Културният свят достига до всички“ представлява един интердисциплинарен подход за информиране широката общественост за културата и изкуството на етническите малцинства с фокус роми от Североизточна България и има целева група от над 120 младежи, директни бенефициенти от с. Синдел в Област Варна. По време на продължителността на проекта от 12 месеца (2023/2024г.). Проектът се …

2023/2024: Културният свят достига до всички Прочетете още »

2021: „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“

Проектът „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“, финансиран от Фонд „Култура“, Община Варна, успешно приключи и проведе редица дейности в периода м.май-август, които допринесоха за постигане на резултати, които са видими, ще спомогнат за опознаване и запазване на Раннохристиянския манастир, за който малцина варненци и гости на града знаят. Благодарение на …

2021: „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“ Прочетете още »

2020/2021: #Фейк театър

„Като си млад живееш на макс и следваш собствения си ритъм. Не позволяваш другите да диктуват живота ти, искаш свобода и вярваш, че си безсмъртен.“ Захари, 27г. Спектакълът „Хаштаг # Фейк Театър“ с драматург и режисьор Ива Панева представя театрална интерпретация на актуални теми вълнуващи юношите и младежите в България. Чрез интригуващ наратив, автентични сценични …

2020/2021: #Фейк театър Прочетете още »

2020/2021: „Стратегия СТАРТ“-Стратегия за Театрален Аудиовизуален подход за Развитие на Творци-за привличане на младежки публики“

2020 – 2021 – „Стратегия СТАРТ“-Стратегия за Театрален Аудиовизуален подход за Развитие на Творци-за привличане на младежки публики“, финансиран от Програма „Публики“ Национален Фонд Култура.

2019: „ЕКО (Екологична Концепция на Открито) пърформанс“

Финансиран по програма „ПУБЛИКИ“, модул „Намеса в публична среда” на НФК. Пърформансът се осъществи съвместно с деца, юноши и младежи с интереси към изкуството от гр. Варна. Участниците създададоха театрален ЕКО театър, преобразявайки района на Национална астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ гр. Варна. Подготовката за пърформанса включи разнообразни творчески дейности паралелно с изграждането на …

2019: „ЕКО (Екологична Концепция на Открито) пърформанс“ Прочетете още »

Shopping Cart
Scroll to Top