Социални дейности

„Заедно срещу агресията – Модел за Превенция на насилие и булинг при Деца и Юноши“

Проект „Заедно срещу агресията“ цели да предотврати насилието и булинга сред 40 ученици от Варна чрез арт и драма терапия, обучения за 10 учители и кампания за поведенческа промяна, включваща образователен филм и брошура.

Превенция на емоционално-поведенчески проблеми и употреба на ПАВ при млади спортисти

Проектът цели да подпомогне младите спортисти в преодоляването на емоционален и поведенчески дисбаланс и предотвратяването на употребата на вредни субстанции. Чрез обучителни тренинги, модулни занимания и менторска подкрепа, проектът насърчава психо-емоционалното здраве и здравословния начин на живот сред младите спортисти, предлагайки им инструменти за справяне със стреса и проблемното поведение. Обученията за учители и треньори допълнително засилват превенцията и ранното разпознаване на рискове.

2023/2024: Нови пазар проект

ПРОЕКТ: BG05SFO001-2.025-0067 „Разширяване и подкрепа за активно гражданство при формиране на местни политики в община Нови пазар“. отбелязваме няколко важни акцента от изминалите месеци: ПРОЦЕДУРА: BG05SFOP001-2.025 Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Настоящият проект се осъществява по оперативна програма „Добро управление. Дигитална кампания – начало:   Кръгла маса …

2023/2024: Нови пазар проект Прочетете още »

2023: Пърформанс „Спасявам морето“

Сайт спесифик пърформанс (част от проекта към програма „Социално ангажирани изкуства ’22, Национален фонд култура). Участват: Ива Панева (автор и режисьор), Венера Мелеки (сопрано), Борислава Горанова (инсталация, сценография и художник плакат), Анета Манковска (реквизит и художник). Пърформансът е създаден по проектът „Театрална акция с бежанци за спасяването на Черно море“ е на сдружение „Наш Свят“, финансиран …

2023: Пърформанс „Спасявам морето“ Прочетете още »

2017:„Еко доброволчество – модел за отговорно социално поведение при младежи“

Еразъм + KA1 Проект Младежки обмен № 2016-3-BG01-KA105-035297 Мобилност, реализиран 07.05.2017 – 15.05.2017. По време на проекта основахме международен еко клуб  Защитници на Черно море.

2015: „Създаване и тестване на модел за обучение по социално предприемачество за млади бизнес лидери“

С финансовата подкрепа на Община Варна, Младежки проекти 2015 г. Проектът дава възможност на 170 млади хора (140 от тях чрез онлайн връзка и консултации) да се обучават и да се запознаят с теоретичните и практически аспекти на създаването и управлението на социални предприятия.

2012: “МЕСТЕН ​​подход към намаляване на психоактивното вещество uSe (LOCALPASS) ”

2012: “МЕСТЕН ​​подход към намаляване на психоактивното вещество uSe (LOCALPASS) ”, продължителност 24 месеца (2012-2014 г.), Генерална дирекция на правосъдието на Европейската комисия.

Shopping Cart
Scroll to Top