Разработени изпитни теми по банково дело

19,80 лв.

Category

Разработени изпитни теми по банково дело за зрелостници и студенти

дидактическо помагало за матура

Дидактическо помагало „Разработени изпитни теми по банково дело“ е в помощ при потготовката на зрелостници, които ще се явяват на държавен изпит при придобиване на професионална квалификация – част по теория на професията за професията финансист, специалност банково дело. Разработените 18 теми отговарят на конспекта за провеждане на втора матура на учениците от специалност банково дело. Авторите на разработките са с опит в обучението на ученици и студенти. Всяка тема съдържа онагледено теоретично и практическо съдържание, като важните необходими знания са цветно оформени.

Темите съдържат раздели, като: „Знаете ли, че“, „Искам да науча повече“, „Речник на основни понятия, които трябва да запомним“. Необходими и полезни за читателите ще бъдат „Въпросите за самоподготовка“, които дават възможност за надграждащи знания насочват зрелостника или читателя към допълнителна литература посочена от авторите. Надяваме се, че дидактическото помагало ще бъде в помощ на зрелостниците за успешно представяне на изпита по теория.

Студентите, които ползват разработените теми биха могли да допълват свои курсови работи с тях, както и да се подготвят за изпити по банково дело в икономическите университети.

Shopping Cart
Scroll to Top