МРЕЖА АРТИСТ В МАХАЛАТА

Национална мрежа:

Артистични Работилници за Театрално Интерактивно Сценично Творчество (АРТИСТ) в МАХАЛАТА е неформална мрежа за работа с деца от етническите малцинства и цели да се разпространи във всички малки и големи населени места в България. Крайната мисия и цел на мрежата е да създаде устойчивост на проектни дейности включващи творчески ангажирани деца и младежи от етническите малцинства от цяла България. Идеята на мрежата е на д-р Ива Панева, която от 2012г. работи с деца и юноши от етническите малцинства.

2023: „Артист в махалата“ – Фонд Култура Варна – Сдружение „Наш свят“ (ourworldcenter.com)

По време на проека се  създаде премиерен спектакъл „ЕКО Мечти“ с таргет аудитория ученици от 1-4кл., които имаха възможност да научат, чрез театрално преживяване, лесно приложими начини за опазване на околната среда и чистота в махалите и града. Децата се включват в деца представлението за по-голямо интегриране на публиките.

Много от участниците в проектните дейности имаха възможност за първи път да гледат творчески, образователен и социално ангажиращ продукт.

2019: „Артист в махалата“ – Сдружение „Наш свят“ (ourworldcenter.com)

Проектът, с ръководител Ива Панева – режисьор и психолог, включва творчески, образователни и терапевтични театрални работилници, в които ученици от етническите малцинства oт Столипиново и Шекер Махала в Пловдив, както и учители, участват в театрални занимания с фокус върху подобряване на социалните и комуникативни им умения.

Децата сами изработват кукли и заедно с професионални актьори и режисьор  участват в общо представление (на 6 и на 26 юни, в училища и в Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства Пловдив).

В работилницата за аудио-визуални продукти (от 24 до 28 юни 2019 г.), деца от 10 до 14 г.  създават креативни инсталации на тема „Идентичност и самосъзнание – респект към другия“. Чрез уъркшопи, водени от специалисти, младите творци представят работите си пред граждани и имат възможност да изразят себе си, като въвлекат нови публики към съвременното изкуство, на което са автори.


Проектът се осъществява от Сдружение „Наш свят“ в партньорство с Център за работа с деца на улицата към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив.

Отзиви от нашите партньори относно премерата на „Малкият Аз съм Аз“:

КСУДС – ПЛОВДИВ – „Малкият Аз съм Аз“ – емоционелен и вълнуващ финал на проекта „Артист в махалата“ (ksuds-plovdiv.org)

 

Shopping Cart
Scroll to Top