2021: „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“

Проектът „Социализация и популяризация на раннохристиянски манастир V-VI век – Джанавара“, финансиран от Фонд „Култура“, Община Варна, успешно приключи и проведе редица дейности в периода м.май-август, които допринесоха за постигане на резултати, които са видими, ще спомогнат за опознаване и запазване на Раннохристиянския манастир, за който малцина варненци и гости на града знаят.

Благодарение на археолозите Александър Минчев и Васил Тенекеджиев от Националния Археологически музей в гр.Варна, ученици от ОУ“П. Евтимий“ и доброволци от Еко-клуб „Защитниците на Черно Море“ към Сдружение „Наш свят“ беше реставриран паметника на Х. Шкорпил, бяха подготвени и поставени информационни табели, организирани почистващи акции и ден на отворените врати в местност Джанавара.

Триизмерен модел на културния обект, както и промоционален филм с автор Ива Панева и сайт ще допринесат за популяризиране на това културно наследство и поддържането му с цел запазване на историческата му значимост. Ежегодните разкопки, които се провеждат на обекта разкриват нови артефакти, тайни и знания.

https://www.facebook.com/Раннохристиянски-манастир-в-м-ст-Джанавара-103298375263704/

Shopping Cart
Scroll to Top