2022: Екология и изкуство за младежи

В проектните дейности участваха 157 деца на възраст 8- 12 години и 30 младежи на възраст 15 – 19 години, като преки бенефициенти от с. Синдел, гр. Игнатиево / училищата: “Св.св.Кирил и Методий“ / и частно училище „Монтесори“ – гр.Варна те са партньори на Сдружение „Наш свят“ по проект „ЕКО свят“ на РИОСВ Варна – инициатива на МОСВ „Младежи за околна среда“.

Голям интерес предизвикаха организираните шест уъркшопа, в които учениците приложиха събраните от тях материали за рециклиране и създадоха творчески продукти. В трите училища бяха оформени изложбени пространства на тема, „Рециклирам и създавам“ от участниците в творчески ателиета „Еколог“ и „Приложни изкуства“.

Екологичните креативни дейности се подкрепят от театралната постановка „SOS Черно море“ по сценарий и режисура на д-р Ива Панева от театър „Наш свят“. Проектът обогатява екологичната култура на деца и младежи. Чрез изкуство се въздейства на отношението им към опазване на околната среда. Проведеният семинар с 32 учители и младежки работници на тема „Екологични технологии и екологични сценарии“ е полезен за разнообразяване формите и методите за преподаване на екологични знания.

Издаденият Наръчник за аудио – визуално екологично образование е добро дидактическо средство в неформалното образование и е продукт на този проект.

Shopping Cart
Scroll to Top