2023: „Артист в махалата“ – Фонд Култура Варна

Проектните дейности достигнaха дo 540 директни бенефициенти деца и младежи от етническите малцинства от кв. Аспарухово и кв. Владиславово и им даде възможност да станат активни потребители на културни продукти.

3 представления Еко мечти – 80 човека на спектакъл / 240 човека

2 предсатления Фейк Театър – 90 човека на спектакъл / 180 човека

Уъркшоп деца (арт+театър) : 80 деца / 80 човека

40 учителя/ психолога и други

Общо: 500 човека деца и юноши

Индиректни 300

 

Иновация:

Използване на Образователен и терапевтичен театър, който успява по неформален начин да образова и трансформира публики от малцинствен произход.

Проектните дейности включиха образователния спектакъл „#Фейк театър / Фалшив свят“, който бе представен пред младежките публики 5-12 кл. на тема превенция на психоактивни вещества ПАВ, наркотици и антисоциално поведение. Ангажирането на по-големите ученици  допринесе за развитие на публиките в крайните квартали на гр.Варна.

Видеа от спектакли: 


Проектът също така осигури създаването на премиерен спектакъл „ЕКО Мечти“ с таргет аудитория ученици от 1-4кл., които имаха възможност да научат, чрез театрално преживяване, лесно приложими начини за опазване на околната среда и чистота в махалите и града. Професионалните актьори включиха и деца като участници в представлението за по-голямо интегриране на публиките.

Много от участниците в проектните дейности имаха възможност за първи път да гледат творчески, образователен и социално ангажиращ продукт.

 

Медиите за Артист в махалата Варна 2023:

Ученици във Варна учиха „от извора“ как се прави театър (focus-news.net)

https://www.varna24.bg/novini/varna/Inovativno-obuchavat-decata-na-Varna-kak-pravilno-da-izhvurlyat-otpaducite-1829827?fbclid=IwAR0lbcNk8LRFA-gDAOH4uMtGrIuO4REsW744HMCwGhTZA-AO2AWbSj6XQ8c

https://www.varna24.bg/novini/varna/Inovativno-obuchavat-decata-na-Varna-kak-pravilno-da-izhvurlyat-otpaducite-1829827?fbclid=IwAR0lbcNk8LRFA-gDAOH4uMtGrIuO4REsW744HMCwGhTZA-AO2AWbSj6XQ8c

С изкуство борят асоциалното поведение при деца от малцинствата във Варна (focus-news.net)

 

Национална мрежа:

Артистични Работилници за Театрално Интерактивно Сценично Творчество (АРТИСТ) в МАХАЛАТА е неформална мрежа за работа с деца от етническите малцинства и цели да се разпространи във всички малки и големи населени места в България. Крайната мисия и цел на мрежата е да създаде устойчивост на проектни дейности включващи творчески ангажирани деца и младежи от етническите малцинства от цяла България. Идеята на мрежата е на д-р Ива Панева, която от 2012г. работи с деца и юноши от етническите малцинства.

Shopping Cart
Scroll to Top