2023: Пърформанс „Спасявам морето“

Сайт спесифик пърформанс (част от проекта към програма „Социално ангажирани изкуства ’22, Национален фонд култура).

Участват: Ива Панева (автор и режисьор), Венера Мелеки (сопрано), Борислава Горанова (инсталация, сценография и художник плакат), Анета Манковска (реквизит и художник).

Пърформансът е създаден по проектът „Театрална акция с бежанци за спасяването на Черно море“ е на сдружение „Наш Свят“, финансиран от Националния фонд Култура, програма „Социално ангажирани изкуства“ ’22 (21.11 – 21.09.2023 г.). Той предлага използването на екологични, културни и иновативни подходи за създаване на театрален пърформанс заедно с деца и жени от Украйна, с цел превенция на замърсяването на Черно море и подобряване на творческите умения на подрастващите и на младите хора.

Проектните дейности включваха създаването на съвместен спектакъл пърформанс „Спасявам морето“, който се проведе на 2 септември от 18 часа на плажа Карантината в кв. „Аспарухово“. Уъркшопите по проекта се проведоха под формата на креативни театрални уъркшопи на тема: „Пърфоманс и сценарий“, „Рибите в Черно море“ и „Изработване на кукли, костюми и реквизит“. В проектните дейности се включиха 50 участници, разделени в две групи, като заниманията бяха водени от професионални актьори, режисьор и сценограф художници.

 

Shopping Cart
Scroll to Top